Làm siro chanh bạc hà pha soda uống mát lạnh

()

– 440g lá bạc hà

– 200g đường

– 220ml nước

– 2 quả chanh

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Comments are closed.