Britney Spears – biểu tượng thời trang từ những năm 2000

Lùm xùm về đời tư vô tình trở thành cái cớ để nhiều người chỉ trích cách ăn mặc của Britney Spears trong những năm 2000.

by · 06/07/2021 · Comments are Disabled · Tin tức